top of page

מדריך - פתיחת חשבון בבנק HSBC

שימו לב!

בעלי הכנסות/השקעות בחשבון זר מחוייבים בדיווח שנתי למס הכנסה, כמוסבר בדף פותחים חשבון בחו"ל.

קבוצת HSBC
אחת מארבע קבוצות הבנקאות הגדולות בעולם.
פועלת במדינות רבות, כולל בישראל (HSBC Israel).
הקבוצה מנוהלת בבריטניה.
HSBC Expat
חשבון בינלאומי המיועד לתושבי מדינות שונות כולל תושבי מדינת ישראל.
החשבון מנוהל במדינת האי ג'רסי שהוא שטח חסות של בריטניה.
החשבון הוא בחברת בת של קבוצת HSBC העולמית, הנקראת HSBC Bank PLC.
פתיחת חשבון מתבצעת אונליין, אין צורך להגיע לסניף בחו"ל.
ניתן לפתוח חשבון יחיד או זוגי.
ניתן להעביר כסף במטבעות שונים כמו דולר, יורו, פאונד (לא ניתן להעביר שקלים).
ניתן להשקיע את הכסף בפיקדונות לתקופות קצובות בפאונד, אירו ודולר. פירוט הריביות בקישור: expatexplorer.hsbc.com/interest-rates
ניתן להנפיק כרטיס דביט (שימוש במטבע שאינו פאונד כרוך בעמלה של 2.9%).
אפשרות ההשקעה בניירות ערך אינה פתוחה בפני תושבי ישראל.
קיימת הגנה על הכסף במקרה של קריסת הבנק עד סכום תקרה, פירוט בלינק בסעיף "מידע נוסף" : www.expat.hsbc.com/savings-accounts
מס עיזבון (ירושה) - לפי הידוע אין מס עיזבון באי ג'רסי.
מסלול Premier
זהו המסלול היחידי האפשרי כעת (בעבר היו נוספים).
במסלול זה יש להחזיק בחשבון 50K פאונד או שווה ערך כדי להנות מהתנאים הנקובים ולהמנע מחיוב underfunding fee.
עם פתיחת החשבון יש ארכה של 3 חודשים להעברת סכום המינימום הנ"ל.
אין עמלות חודשיות בחשבון למי שמחזיק יתרה מעל סכום המינימום.
פתיחת חשבון
פרטים על הבנק וכניסה לבדיקת זכאות: www.expat.hsbc.com
בדיקת זכאות לפתיחת חשבון וכניסה לטופס הבקשה: expatexplorer.hsbc.com/apply
מסמכים נדרשים לצורך קבלת זכאות לפתיחת חשבון
דרכון :
צילום דרכון בתוקף
הוכחת כתובת :
מסמך תשלום חשבונות - חשמל/ מים וכו' מארבעת החודשים האחרונים המכיל שם מלא וכתובת מגורים.
את המסמך יש לתרגם בחברת תרגום (אין צורך בתרגום נוטריוני) המנפיקה מסמך תרגום לאנגלית וכן מסמך אישור התאמת התרגום למקור.
- אם הוגשה בקשה לחשבון משותף בחו"ל, מומלץ לבחור מסמך עם שמות שני בני הזוג וכתובת מגורים.
- אם יש לכם תשלום חשבון מחו"ל המשולם בחשבון בנק בישראל, עם שם וכתובת באנגלית, אין צורך לתרגם.
- לא ניתן להשתמש להוכחת כתובת במסמך מהבנק הישראלי על אישור בעלות בחשבון / מסמך על טרנזקציות בחשבון.
נדרש מזהה מס (TIN)
לאנשים פרטיים - המזהה הוא מספר ת.ז.
נדרש טלפון סלולרי חכם
כולל צילום קדמי ואחורי.
אישור עו"ד
לאחר מילוי טופס הבקשה אונליין נדרש להדפיס את הטופס ולחתום עליו.
את הטופס והמסמכים הנדרשים לזכאות יש להעביר לאישור עו"ד ישראלי הרשום בלשכת עורכי הדין.
עורך הדין מאשר וחותם על מסמכי הזכאות וממלא פרטים בטופס הבקשה.
העלאת המסמכים לאתר HSBC
את הטופס החתום ומסמכי הזכאות יש להעלות לאתר הבנק בלינק הבא: identify.expat.hsbc.com/verify-online
במסגרת העלאת המסמכים עוברים תהליך אימות זיהוי בסלולר (הזיהוי מתבצע באמצעות תוכנה, ללא מגע יד אדם).
קבלת אישור על החשבון
אם נדרשות הבהרות או מסמכים נוספים הבנק שולח מייל, ניתן להתכתב עם נציג הבנק.
אם החשבון מאושר הבנק שולח מייל עם קוד סוויפט, מספרי החשבונות ומספרי IBAN להעברת הכסף (חשבון לכל מטבע).
ניתן לראות את פרטי החשבון ולבצע פעולות באתר הבנק או באפליקציה HSBC Exapt.
bottom of page