top of page

השקל נחלש עקב הסתלקות משקיעים זרים וחברות הייטק

הבורסה יורדת, האג"ח הממשלתי צונח

האינפלציה מרימה ראש - מחירים עולים, הריבית מתייקרת

בכל רגע הממשלה עלולה להגביל הוצאת כספים מהארץ, ולשנות הסדרים פנסיוניים וכלכליים

bottom of page