top of page

מה קורה לכלכלה

ומה עוד עלול לקרות

השקל נחלש עקב הסתלקות משקיעים זרים וחברות הייטק
החלשות השקל מול מטבעות החוץ מעלה את מחירי הסחורות המיובאות, מה שמגביר את לחצי האינפלציה. זאת בעוד העולם כולו מתמודד עם אינפלציה משתוללת, בשל גורמים גלובליים שונים.
בטווח הארוך יותר יווצרו לחצים אינפלציוניים נוספים בשל עצירת ההשקעות במשק הישראלי, אשר תגרום להאטה בגידול באמצעי הייצור.

 

האינפלציה מרימה ראש - מחירים עולים, הריבית מתייקרת
החלשות השקל מול מטבעות החוץ מעלה את מחירי הסחורות המיובאות, מה שמגביר את לחצי האינפלציה. זאת בעוד העולם כולו מתמודד עם אינפלציה משתוללת, בשל גורמים גלובליים שונים.
בטווח הארוך יותר יווצרו לחצים אינפלציוניים נוספים בשל עצירת ההשקעות במשק הישראלי, אשר תגרום להאטה בגידול באמצעי הייצור.

 

הבורסה יורדת, האג"ח הממשלתי צונח
צמצום ההשקעות הבינלאומיות, בריחת חברות הייטק והחשש מדעיכה כלכלית משפיעים על איתנות חברות ישראליות רבות ועל שווי האג"ח והמניות שלהן.
אגרות החוב שמנפיקה ממשלת ישראל מאבדות מערכן עקב החשש, כי כשיגיע הזמן לפרוע את חובה, ממשלת ישראל לא תוכל או לא תרצה לשלם את מלוא השווי הנקוב שלהן. (ככל שאגרות החוב הן לתקופה ארוכה יותר - חלקן מונפקות לתקופה של 10 ואף 30 שנה - כך החשש הכלכלי שמעוררת אי יציבות פוליטית גדל פי כמה).

 

בכל רגע הממשלה עלולה לשנות את כללי המשחק - להגביל הוצאת כספים מהארץ, ולשנות הסדרים פנסיוניים וכלכליים
על מנת למתן את זרימת הכספים לחו"ל הממשלה עלולה להטיל הגבלות על העברת כספים מהארץ.
כדי להתמודד עם אובדן הכנסות ממיסים ועם ירידה בערך השקל, הממשלה עלולה לשנות בכל רגע את כללי המשחק: החל בצמצום הבטחת התשואה לפנסיות שלנו וכלה בהגדלת המס על רווחי הון.

bottom of page