top of page

תנאי שימוש באתר

 1. המידע והרעיונות באתר "שומרים על הכסף" אינם בגדר ייעוץ כלכלי. לשם כך מומלץ לפנות ליועץ פיננסי כגון יועץ השקעות ו/או יועץ פנסיוני.
   

 2. המידע והרעיונות ניתנים כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין המידע והרעיונות.
   

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המסרים ו/או המידע ו/או הנתונים שמפורסמים בו נכונים או מדוייקים. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע משימוש בו. גולשי האתר שינקטו בצעדים על סמך מידע שמופיע באתר ישאו באופן בלעדי באחריות לכל צעד ולכל תוצאה של מעשיהם.
   

 4. ישנם בעלי עסקים המוזכרים באתר, אך אין כל פיקוח או אחריות מטעם הנהלת האתר על פעילותם. למי שנעזר בשירותיהם לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין איכות השירות שקיבל או תוצאותיו. הנהלת האתר לא מקבלת תשלום או הטבה מבעלי עסקים המוזכרים בו.
   

 5. איזור שיפוט: בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

bottom of page