top of page

מחליפים את מסלול ההשקעה
של קרנות השתלמות, פנסיה וגמל

ניתן להעביר את ההסדרים הפנסיוניים למסלול החשוף למט"ח ו/או לשווקי חו"ל.

היכנסו לחשבונכם באתר בית ההשקעות, בחרו בחסכון ספציפי, ובחרו באפשרות "שינוי מסלול השקעה".

אחד המסלולים הפופולאריים הוא "מחקה מדד S&P500" שעוקב אחרי הבורסה בארה"ב וגם תלוי בשער הדולר. המסלול מוצע ע"י מרבית בתי ההשקעות (עבור קרנות השתלמות, למשל, הוא מוצע למיטב ידיעתנו ע"י כל בתי ההשקעות למעט אלטשולר שחם וילין  לפידות).

כתלות בסוג ההסדר הפנסיוני ובבית ההשקעות, תוכלו לבחור במסלולים נוספים החשופים לדולר כגון "אג"ח חו"ל" או "מניות חו"ל". במקרה כזה תוכלו כמובן לחלק את הכסף בין מספר מסלולים.

גם במסלול ה"מניות" יש שונות בין בתי ההשקעות, כאשר בחלקם החשיפה לדולר (דרך מניות חו"ל) גדולה יותר מבאחרים.

לקריאה נוספת:

כתבה באתר "פנסיוני" על העברת כספי הפנסיה לחו"ל לאור המצב

כתבה ב-Ynet על בדיקת מסלול ההשקעה המתאים לכם בקרן הפנסיה לאור המצב

שימו לב: ההצעות והרעיונות המוצגים כאן אינם ייעוץ כלכלי. לשם כך מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני.

bottom of page